Cerkiew prawosławna w Bodakach

Cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra

Położenie

Cerkiew jest widoczna z głównej drogi, stoi powyżej cerkwi greckokatolickiej. Wieś Bodaki położona jest na zakręcie doliny potoku Bartnianka, poniżej Bartnego.

Wieś wzięła nazwę od nazwiska Bodaki, po łemkowsku oznacza to oset. We wsi do dnia dzisiejszego mieszkają osoby noszące to nazwisko.

Historycznie wieś była przysiółkiem wsi Przegonina, wzmiankowanej po raz pierwszy w 1581 roku, jako wieś królestwa starostwa bieckiego. Wieś ta podobnie jak znajdujące się w pobliżu Bartne była ośrodkiem kamieniarstwa.

Historia

Cerkiew prawosławną w Bodakach wybudowano w 1934 roku po schizmie tylawskiej, kiedy wielu grekokatolików przeszło na prawosławie. Jest dziełem miejscowego cieśli, Wasyla Frencko, za czasów II wojny światowej był sołtysem wsi. Od czasu wysiedleń do powrotów Łemków cerkiew stała pusta, znajdowała się w niej stodoła. Po powrocie ludności łemkowskiej zaczęto w niej odprawiać nabożeństwa, oraz remontować cerkiew. Remonty trwają do dnia dzisiejszego.

Architektura

Konstrukcja bezwieżowa, oszalowana pionowo deskami, orientowana, trójdzielna. Dominuje najszersza nawa, babiniec i prezbiterium są widocznie mniejsze. Dach pokryty w 2005 roku nową blachą, zwieńczony małymi baniami.

Wnętrze/wyposażenie

Wyposażenie cerkwi jest nad wyraz skromne. Nie ma typowego ikonostasu, a tylko drewniana ścianka z rozwieszonymi na niej współczesnymi obrazami umieszczone w porządku jaki powinien obrazować rozwieszenie ikon. Resztę dopełniają chorągwie procesyjne.

Co można zobaczyć

Niedaleko znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka. Koło niej wiejski cmentarz z zachowanymi kamiennymi nagrobkami i krzyżami z piaskowca. Na terenie Bodaków znajdują się także liczne krzyże, kapliczki przydrożne, figurki. Jedna z kapliczek ma wyrytą datę 1879 rok, podobno została wybudowana w dwóch intencjach, zapobieżeniu powodziom i umieralności dzieci. Wewnątrz znajduje się drewniana figurka ludowa Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z XIX wieku.

W okolicy wsi, na zboczy Ostrej Góry nad Przegoniną znajduje się cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej o nr. 69. Trafić można do niego idąc oznakowanym czarno - białym szlakiem.

Niedaleko od wsi znajduje się osuwisko Czartoryja. Miejsce z którym wiążą się ludowe legendy o czarcie który tam ma swoje siedlisko, ryjąc pod ziemią i dlatego ta wciąż się osuwa. Jedna z ludowych opowieści mówi, że czart “próbował” nie dopuścić do zbudowania i wykończenia cerkwi w Bodakach, doprowadził do tego, iż malarz malujący ikonostas niefortunnie się połamał. Chrystus Pan namalowany w cerkwi do dnia dzisiejszego nie ma jednej z nóg, której malarz nie zdążył namalować przed swoim wypadkiem, a że bojąc się czarta nigdy nie powrócił do wsi, noga nie została domalowana. Pan Bóg ukarał czarta zamykając go na wieki w zboczu góry, on zaś wciąż w niej ryje, powodując że zbocze się osuwa.

Faktem zaś jest że osuwisko istnieje i zwały ziemi zsuwają się po dużych deszczach ze zboczy Męcińskiej Góry i Holi. Do dziś to miejsce sprawia kłopoty i droga w tym miejscu musi być często naprawiana.

Poniżej drogi, około 300 metrów na północny zachód, w niszy osuwiska można znaleźć kilka skalnych schronień i niewielkich jaskiń.

Go to top