Cerkiew w Daliowej

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy

Położenie

Cerkiew w Daliowej znajduje się 500 metrów od rozgałęzienia dróg w kierunku Jaślisk, na niewielkim wzgórzu. Wieś Daliowa położona jest nad rzeką Jasiółką, przy drodze między Tylawą, a Jaśliskami.

Daliowa to prawdopodobnie najstarsza wieś w okolicy. Jej przywilej lokacyjny został wystawiony w 1363 roku przez Kazimierza Wielkiego. Przywilej wystawiony był dla Hryciowej Woli, dokładnie dla zasadźcy Hrycia Zarowicza, Wołocha. Od 1434 roku pod nazwą Dalejów wieś weszła w skład klucza jaśliskiego biskupów przemyskich.

W okresie przedwojennym wieś uchodziła za jedną z najbogatszych w okolicy.

Historia

Cerkiew greckokatolicką w Daliowe zbudowano w 1933 roku na miejscu poprzedniej, która spłonęła dwa lata wcześniej. Wybudowali ją cieśle sprowadzeni z Huculszczyzny. Od lat wysiedleń do lat osiemdziesiątych XX wieku budynek był wykorzystywany jako magazyn PGR. Długi czas nie była remontowana, chyliła się ku upadkowi, jednak po zwrocie jej prawowitym właścicielom została odremontowana dzięki finansowej pomocy Łemków ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu w 1995 roku cerkiew konsekrowano na nowo.

Architektura

Świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej zbudowana na planie krzyża, z dużą kopułą centralną, która nakrywa nawę, w tak zwanym “ukraińskim stylu narodowym”. Dachy bocznych ramion nakrywają dwuspadowe dachy, pokryte blachą. Ściany oszalowane są pionowymi deskami.

Wnętrze/wyposażenie

W środku jest prawie całkiem pusto, ściany pokrywa drewniana boazeria. Poprzedni ikonostas strawił pożar, nowego nie zdążono postawić z braku pieniędzy przed wybuchem wojny.

Zachowane, cenne ikony z poprzedniej cerkwi pochodzące z XV - XVII wieku znajdują się w muzeum narodowym we Lwowie, przekazane tam dwa lata przed spaleniem cerkwi.

Co można zobaczyć

Niedaleko cerkwi leży używany do dziś cmentarz, na nim kilka odnowionych, starych nagrobków, najstarszy z 1882 roku.

Przy szosie do Tylawy stoi murowana kapliczka z XIX wieku, wewnątrz niej ołtarzyk złożony z części starszego ikonostasu.

Przy odgałęzieniu drogi do Jaślisk ma początek widokowej ścieżki historycznej “Na Węgierskim Trakcie”, wiodącej do Szklar.

Go to top