Cerkiew w Kotani

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem)

Położenie

Cerkiew w Kotani znajduje się przy drodze do Desznicy, ok. 500 metrów na północ od szosy i przystanku PKS. Kotań zaś to wieś na zachód od Krempnej, przy szosie do Świątkowej. Starsza część wsi leży w bocznej dolinie, przy starej drodze do Desznicy.

Historia

Cerkiew w Kotani została wybudowana wedle niektórych źródeł w roku 1782, przebudowana została w 1841 roku - data nad wejściem, wtedy tez zmieniono pokrycie dachu na blaszane. W końcu XX wieku i w roku 1931 przeprowadzono jej remonty, a w latach 1962 - 63 jej generalną rekonstrukcję, całkowicie rozbierając świątynię, a potem stawiając go na nowo. Przywrócono wtedy pokrycie gontowe. Kolejny remont przeprowadzono w pierwszych latach XXI wieku.

Wieś Kotań powstała przed rokiem 1581. Rok ten wymieniają dokumenty przedstawiające Kotań jako królewszczyznę, stanowiącą uposażenie starosty bieckiego.

Architektura

Cerkiew w Kotani jest świątynią typu zachodniołemkowskiego, orientowaną, o konstrukcji zrębowej, trójdzielną, z wyodrębnioną nawą, prezbiterium i wieżą o pochyłych ścianach, z izbicą zwieńczoną pozorną latarnią. Wokół wieży zachata. Nad nawą i prezbiterium dachy o konstrukcji namiotowej, tak jak i reszta świątyni pokryte gontem.

Cerkiew otacza drewniane ogrodzenie z kamienną podmurówką. Bramka przez którą wchodzi się na teren cerkwi ma daszek kryty gontem.

Wnętrze/wyposażenie

We wnętrzu cerkwi znajdował się ikonostas pochodzący z XVIII wieku, latem 1962 roku konserwatorzy z Krakowa zabrali ikony, które trafiły na długie lata do Muzeum Ikon w Łańcucie. Dopiero w 2010 roku do świątyni powróciło 16 ikon datowanych od początku 1689 roku do początku XVIII wieku. Zostały umieszczone na zrębie kopuły nad przejściem z nawy do prezbiterium.

Co można zobaczyć

Na terenie cerkwi znajduje się lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej, stworzone przez historyka sztuki, Olgierda Łotoczko. Są to kamienne krzyże pochodzące z cmentarzy w Rozstajnym, Grabiu, Żydowskim. Najstarsze pochodzą z drugiej połowy XIX wieku.

Przez Kotań, niedaleko cerkwi biegnie wariant szlaku wiodącego przez pasmo Magury Wątkowskiej.

Go to top