Cerkiew w Króliku Wołoskim

Ruiny cerkwi greckokatolickiej pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja

Położenie

Cerkiew stoi na południe od ostatnich domów Królika Polskiego, na terenie nieistniejącej już wsi  - Królika Wołoskiego, przy szosie między Rymanowem, a Jaśliskami.

Historia

W 1553 roku biskup Jan Dziadulski dał zgodę na utworzenie wsi Nowa Królikowa na południe od Królikowej. Osadę lokowano na prawie wołoskim. W XVII pojawiły się dwie nazwy Królik Polski dla wsi sąsiadującej i Królik Wołoski, odpowiadające w przybliżeniu narodowościom mieszkańców obu wsi. W Króliku Wołoskim powstała parafia greckokatolicka, przez kilkanaście pokoleń, aż do XX wieku zasiadywana przez ród Wołoszynowiczów. Po zakończeniu II wojny światowej cała ludność wsi została wysiedlona na północno - zachodnie tereny Polski.

Cerkiew zbudowano w 1843 roku. Po wysiedleniach budynek pełnił funkcję PGR-wskiego magazynu. Od lat znajduje się w stanie ruiny, ostał się dach i ściany.

Architektura

Cerkiew zbudowana jest z kamienia rzecznego. Jest świątynią dwudzielną, przykrytą jednokalenicowym dachem z trzema ośmiobocznymi wieżyczkami z baniastymi kopułami i krzyżami. Sanktuarium jest nietypowo skierowane na zachód, oddzielone jest od szerszej nawy murem z trzema arkadami. Nad wejściem znajduje się chór wsparty na dwóch filarach.

Obok cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa.

Co można zobaczyć

Koło cerkwi znajduje się cmentarz z kilkudziesięcioma kamiennymi, dobrze zachowanymi krzyżami bez figur. Najstarszy zachowany grób pochodzi z 1847 roku. Na terenie cmentarza znajdują się także ruiny kaplicy.

W sąsiadującym Króliku Polskim można oglądać Kościół rzymskokatolicki z 1756r.

Go to top