Cerkiew we Florynce

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)

Położenie

Cerkiew we Florynce położona jest przy wiejskiej drodze, równoległej do drogi głównej przebiegającej przez wieś. Sama zaś Florynka to duża wieś przy drodze Grybów - Krynica, u ujścia potoku Mostysza do rzeki Białej.

Historia

Florynka powstała bardzo wcześnie, wymieniana jest już w 1391 roku w akcie darowizny Muszyny z przyległościami dokonanej przez Władysława Jagiełłę na rzecz biskupstwa krakowskiego. W 1574 Florynkę lokowano w prawie wołoskim.

W pierwszych latach po I wojnie światowej wieś pełniła rolę “swoistej” stolicy Łemkowszyzny, dwukrotnie próbowano utworzyć “rząd” łemkowski.

Parafia greckokatolicka została uposażona we Florynce w 1623 roku przez biskupa krakowskiego, Marcina Szyszkowskiego. Obecna cerkiew została zbudowana w 1875 roku, na miejscu poprzedniej drewnianej. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej w 1951 roku została erygowana we Florynce parafia rzymskokatolicka.

Architektura

Cerkiew we Florynce nie posiada jednoznacznie określonego stylu, niewiele ma cech budownictwa cerkiewnego i klasycystycznego. Wybudowana jest z kamienia, otynkowana, dachy wielopłaciowe kryte blachą, każdy z wieżyczką nad nawą i prezbiterium. Świątynia jest jednonawowa o wydłużonej nawie, nieznacznie poszerzonej w części środkowej. Przy nawie od frontu wznosi się kwadratowa wieża, częściowo wtopiona w korpus, nakryta jest baniastym hełmem. Prezbiterium prostokątne węższe od nawy, z wydzieloną zakrystią. Wnętrze cerkwi nakryte jest stropem płaskim.

Wnętrze/wyposażenie

Wewnątrz znajduje się ikonostas późnoklasycystyczny z około 1875 roku z ikonami z tego okresu, z obrazem Serca Pana Jezusowego z 1950 roku. Dwa ołtarze boczne, późnobarokowe z XVIII wieku. W prawym ołtarzu zobaczyć można piękny obraz Ukrzyżowania z przełomu XVIII i XIX wieku. W cerkwi jest także zachowana pseudobarokowa ambona z końca XIX wieku, a także organy przeniesione z Cerkwi w Miliku.

Dwa dzwony, jeden z 1789 roku, ozdobiony sceną Chrztu Chrystusa w Jordanie, oraz wizerunkami Mojżesza, św. Stanisława i Najświętszej Marii Panny, oraz drugi z 1939 roku.

Co można zobaczyć

Przy szosie do Krynicy, 200 metrów na południe od skrzyżowania dróg nad białą cmentarz żołnierski nr. 126 z okresu I wojny światowej.

Z północnego krańca wsi wybiega żółty szlak znakowany przez Wawrzkę do Ropy.

Go to top