Kościół w Króliku Polskim

Kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszej Marii Panny i św. Wacława

Położenie

Kościół znajduje się w środkowej części wsi, która położona jest przy szosie z Rymanowa do Jaślisk. W górnym biegu potoku Tabor.

Historia

Kościół Narodzenia NMP i św. Wacława w Króliku Polskim istniał już w XV wieku, pierwsza wzmianka pochodzi z 1469 r. został jednak zniszczony w 1624r. w czasie najazdu tatarskiego. Dwie dekady później udało się go odbudować. Na jego miejscu w latach 1751-56 wybudowano obecną świątynię, której fundatorem był biskup przemyski Wacław Sierakowski.

Wieś została lokowana przez księcia Władysława Opolczyka pod nazwą Johanne, szybko jednak zyskała nazwę Królikowa. Od 1434 roku osada była w posiadaniu biskupa łacińskiego w Przemyślu i stanowiła część klucza jaśliskiego. W 1460 roku istniała już we wsi parafia rzymskokatolicka.

W 1624 roku najazd tatarski zniszczył miejscowość. Podczas potopu miejscowość w 1657r. zniszczona przez Jerzego II Rakoczego i w 1677 r. przez karpackich opryszków tołhajów.

W latach 1768-1772 tereny te były objęte walkami konfederatów barskich. W czasie I wojny światowej w 1915 r. doszło tu do zaciętej bitwy między Rosjanami a Austriakami.

Architektura

Kościół w Króliku Polskim jest świątynią o konstrukcji zrębowej, orientowaną, krytą gontem. Do prezbiterium wzniesionego na rzucie kwadratu, przylega murowana zakrystia, wybudowana w 1647 roku, zachowana ze wcześniejszej świątyni. Wejście od prezbiterium do zakrystii objęte jest portalem z kamienia z datą 1647, w nim znajdują się żelazne drzwi z zamkiem i antabą. Nawa jest prostokątna, połączona przejściem z kruchtą nad którą znajduje się czworoboczna wieża o konstrukcji słupowej. Chór jest oparty na dwóch filarach.

Obok kościoła zachowały się resztki zachowanych dawnych fortyfikacji obronnych, resztki wału i muru kamiennego.

Wnętrze/wyposażenie

Na belce tęczowej znajduje się rzeźbiarska Grupa Pasji z połowy XIX wieku, na głównym późnobarokowym ołtarzu z 1771 roku znajduje się otaczany kultem obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, namalowany przez Petrusa Raphaela Burnathowicza z Brzozowa w 1636 roku, potem gruntownie przemalowany. Przedstawia odpoczynek Matki Boskiej podczas Jej “ucieczki” z Humennego. Na zasuwie obrazu znajduje się obraz św. Józefa. Boczne ołtarze z XVIII wieku, przeniesiono z cerkwi w Kamionce. W kościele znajduje się jeszcze zabytkowa ambona z 1759 roku, kamienna chrzcielnica z 1720 roku, oraz prospekt organowy z 1756 roku.

Co można zobaczyć

Trzy przydrożna kapliczki, pierwsza z 1794 roku z okresu powstania kościuszkowskiego, druga z 1894 roku i trzecia z przełomu XIX i XX wieku, schronienie dla podróżnych.

Obok Królika Polskiego w nieistniejącej już wsi - Króliku Wołoskim, można jeszcze oglądać ruiny cerkwi greckokatolickiej.

Go to top