Parki krajobrazowe i narodowe

  • Jesień w Jaśliskim Parku Krajobrazowym (http://commons.wikimedia.org)

    Jaśliski Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem wschodnią część Beskidu Niskiego. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona przyrody i krajobrazu w dorzeczu Jasiołki i źródlisk Wisłoka.

    Rzeka Jasiołka jest prawym dopływem Wisłoki. Jej długość wynosi ponad 70 km, zaś jej źródła znajdują się na terenie parku krajobrazowego, na stokach Kanasiówki. Jej obszar źródliskowy objęty jest ochroną rezerwatową. Rzeka ta przepływa przez teren Beskidu Niskiego, tworząc po drodze malownicze przełomy. Już na terenie Dołów Jasielsko – Sanockich, za Jasłem, łączy się Wisłoką.

Subskrybuj Parki krajobrazowe i narodowe
Go to top