Jaśliski Park Krajobrazowy

Jaśliski Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem wschodnią część Beskidu Niskiego. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona przyrody i krajobrazu w dorzeczu Jasiołki i źródlisk Wisłoka.

Rzeka Jasiołka jest prawym dopływem Wisłoki. Jej długość wynosi ponad 70 km, zaś jej źródła znajdują się na terenie parku krajobrazowego, na stokach Kanasiówki. Jej obszar źródliskowy objęty jest ochroną rezerwatową. Rzeka ta przepływa przez teren Beskidu Niskiego, tworząc po drodze malownicze przełomy. Już na terenie Dołów Jasielsko – Sanockich, za Jasłem, łączy się Wisłoką.

Wisłok to kolejna malownicza rzeka przepływająca przez Beskid Niski, będąca jednocześnie lewym dopływem Sanu. Długość tej rzeki to 220 km. Jej źródła znajdują się na terenie Beskidu Niskiego, a dokładniej na stokach Wielkiego Bukowca. Podobnie jak Jasiołka również i ta rzeka tworzy wiele malowniczych przełomów.

Jaśliski Park Krajobrazowy to nie tylko te dwie ważne rzeki. Ochronie podlega tu przede wszystkim przyroda, która po wysiedleniu ludności łemkowskiej wkroczyła na opuszczone przez człowieka tereny. Obszar znajdujący się na terenie tego parku zaliczyć można to najbardziej dzikich terenów w całych Karpatach. W świecie roślin królują tu lasy bukowe z domieszką jodły. Spotkać tu można wilki i rysie, bogaty jest również świat ptaków.

Go to top