Szlak Żółty (Florynka – Ropa – Gorlice)

  • Cerkiew we Florynce

    Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła we Florynce (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) - Obecna cerkiew we Florynce została zbudowana w 1875 roku, na miejscu poprzedniej drewnianej. Nie posiada jednoznacznie określonego stylu, niewiele ma cech budownictwa cerkiewnego i klasycystycznego. Wybudowana jest z kamienia, otynkowana, jednonawowa. Wewnątrz znajduje się ikonostas późnoklasycystyczny z około 1875 roku z ikonami z tego okresu.

  • Cerkiew Grackokatolicka w Bielance

    Cerkiew greckokatolicka pw Opieki Matki Bożej w Bielance (współużytkowana również jako kościół katolicki, oraz kościół prawosławny) - Cerkiew wybudowana w 1773 roku, częściowo spalona podczas wysiedleń, odbudowana w latach 90 - tych XX wieku. Zachował się w świątyni cenny czterorzędowy ikonostas z XVIII wieku.
    W Bielance znajduje się Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego im. Stefana Czerhoniaka.

Subskrybuj Szlak Żółty (Florynka – Ropa – Gorlice)
Go to top