Zielony (Szlak rowerowy Przeł. Dukielska - Olchowiec - Dukla)

  • Cerkiew w Chyrowej

    Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny) - Cerkiew znana jest z cudownego i słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, powstała w XVIII wieku, jest świątynią drewnianą, orientowaną, w środku rokokowy ikonostas z XVIII wieku.

Subskrybuj Zielony (Szlak rowerowy Przeł. Dukielska - Olchowiec - Dukla)
Go to top