Atanazy Wańko

  • Cerkiew w Blechnarce

    Cerkiew greckokatolicka w Blechnarce (obecnie cerkiew prawosławna pw. św. Kosmy i Damiana) - Dawna cerkiew greckokatolicka w typie “józefińskim”, wybudowana w roku 1881, po wysiedleniach służyła pasterzom jako owczarnia, została kompletnie zdewastowana. Wstępnie wyremontowana zaraz po powrocie pierwszych Łemków, potem stopniowo remontowana przez kolejne trzydzieści lat.
    Pod poszyciem dachu znajduje się siedlisko bardzo rzadkiego gatunku nietoperza, zagrożonego wymarciem - podkowca małego.

Subskrybuj Atanazy Wańko
Go to top