cebulki

  • Cerkiew prawosławna w Bartnem

    Cerkiew prawosławna pw św. Kosmy i Damiana w Bartnem - Cerkiew wybudowano w latach 1928 - 30 po przejściu większości mieszkańców wsi na wiarę prawosławną. Po wysiedleniach cerkiew opuszczona niszczała, odremontowano ją dopiero w roku 1968 - 69.
    Jest to cerkiew trójdzielna, bezwieżowa, drewniana, o dachach krytych blachą. We wnętrzu ikonostas skomponowany ze współczesnych ikon.
    Niedaleko cerkwi można zobaczyć cmentarz wojenny z I Wojny Światowej, oraz drugą cerkiew greckokatolicką, obecnie filię muzeum.

Subskrybuj cebulki
Go to top