konstrukcja bezwieżowa

 • Cmentarz w Bodakach i widok na obie cerkwie

  Cerkiew prawosławna pw. św. Dymitra w Bodakach - Cerkiew wybudowana w 1934 roku po schizmie tylawskiej, dzieło miejscowego cieśli Wasyla Frencko. Konstrukcji bezwieżowej, trójdzielna, dach pokryty blachą. W środku nie ma typowego ikonostasu, tylko drewniana ściana z zawieszonymi na niej współczesnymi obrazami.
  Niedaleko światyni stoi druga cerkiew - greckokatolicka, koło niej wiejski cmentarz z zachowanymi zabytkowymi nagrobkami. W okolicy cmentarz żołnierski.

 • Cerkiew prawosławna w Bartnem

  Cerkiew prawosławna pw św. Kosmy i Damiana w Bartnem - Cerkiew wybudowano w latach 1928 - 30 po przejściu większości mieszkańców wsi na wiarę prawosławną. Po wysiedleniach cerkiew opuszczona niszczała, odremontowano ją dopiero w roku 1968 - 69.
  Jest to cerkiew trójdzielna, bezwieżowa, drewniana, o dachach krytych blachą. We wnętrzu ikonostas skomponowany ze współczesnych ikon.
  Niedaleko cerkwi można zobaczyć cmentarz wojenny z I Wojny Światowej, oraz drugą cerkiew greckokatolicką, obecnie filię muzeum.

Subskrybuj konstrukcja bezwieżowa
Go to top