konstrukcja słupowo-zrębowa

  • Kościół w Kąclowej

    Kościół pw. św. Wojciecha w Kąclowej - Budowę kościoła w Kąclowej rozpoczęto w 1925 roku. Wybudowano go wedle projektu znanego architekta Zdzisława Mączeńskiego, pod kierownictwem budowniczego Stanisława Morańdy. Architektura świątyni nawiązuje do regionalnego, sakralnego budownictwa drewnianego. Ma konstrukcję słupowo - zrębową, jest pokryty pionowym oszalowaniem.

  • Cerkiew prawosławna w Gładyszowie

    Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie (dawna cerkiew greckokatolicka) - Cerkiew prawosławna początkowo była świątynią greckokatolicką, wzniesiono ją w 1857 roku, rozbudowano w 1914, gdyż przejęła funkcję cerkwi parafialnej po spaleniu się właściwej cerkwi. Jest świątynią orientowaną, zamkniętą trójbocznie, jednonawową, salową, czyli bez wyodrębnionego prezbiterium, z kruchtą, kryta gontem. Ikonostas pochodzi z początków XX wieku.

Subskrybuj konstrukcja słupowo-zrębowa
Go to top