Wysowa i Jej Atrakcje

Wysowa to małe, bardzo spokojne i malowniczo położone w dolinie Ropy uzdrowisko w Beskidzie Niskim. Otaczające je góry sprawiają, że panuje tu wyjątkowo korzystny mikroklimat. Na tutejszych podmokłych łąkach biją źródła mineralne, znajdujące się obecnie na terenie Parku Zdrojowego. Wysowa to również dobry punkt wypadowy na pobliską Słowację. W jej okolicy znajdują się aż trzy pieszo – rowerowe przejścia graniczne.

Sama wieś została założona na prawie wołoskim, a pierwsze wzmianki o niej pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Wtedy to należała do Gładyszów. Jeszcze w okresie międzywojennym wśród mieszkańców Wysowej dominowali Łemkowie.

Ważne wydarzenia miały tu miejsce w czasach konfederacji barskiej, gdyż w pobliżu Wysowej konfederaci mieli swój obóz. Bogaty w wydarzenia był również wrzesień 1939 roku. Batalion Wojska Polskiego przez tydzień bronił wówczas miejscowości przed wojskami słowackimi. W okresie II wojny światowej stacjonowali tutaj Niemcy, zaś w latach 1945-47 miejscową ludność łemkowską dotknęły deportacje do ZSRR. Wyludniony przez deportacje oraz Akcję „Wisła” zdrój stracił w okresie powojennym na znaczeniu. Po odwilży Łemkowie powoli zaczęli wracać w swe rodzinne strony. Dziś Wysowa znów należy do ważniejszych skupisk Łemków w Beskidzie Niskim.

Wysowa jako uzdrowisko zaczęła funkcjonować pod koniec XVIII wieku. Promocją tutejszych wód leczniczych zajął się sam ówczesny właściciel wsi, wojewoda bracławski Maciej Lanckoroński. W 1812 roku powstał tu pierwszy dom zdrojowy. Aż do I wojny światowej uzdrowisko rozwijało się pomyślnie, jednak następujące w późniejszych latach burzliwe wydarzenia spowodowały przerwę w uzdrowiskowej działalności Wysowej. Uzdrowisko reaktywowano tutaj dopiero w 1959 roku. W latach 60-tych oraz 70-tych XX wieku powstało wiele domów wypoczynkowych, dzięki czemu Wysową znów zaczęli odwiedzać kuracjusze oraz turyści, zainteresowani malowniczymi okolicami tej beskidzkiej miejscowości.

Największym bogactwem tej miejscowości są wody lecznicze. Tutejsze szczawy łączą ze sobą właściwości wód mineralnych znanych z Krynicy oraz ze Szczawnicy. Znajdują się w nich bardzo ważne mikroelementy, jak lit, miedź oraz cynk. To właśnie te mikroelementy pozwalają na odzyskanie emocjonalnej równowagi. Wody oraz klimat sprawiają, że Wysowa jest wymarzonym miejscem do leczenia chorób oraz stanów wyczerpania nerwowego, alergii, chorób układu krążenia oraz układu oddechowego. W uzdrowisku tym wykonywane są również liczne zabiegi przyrodolecznicze, do których wykorzystywana jest m.in. pozyskiwana w Wysowej borowina.
Największym powodzeniem wśród kuracjuszy i turystów cieszy się Park Zdrojowy. Jego niewielki teren ze wszystkich stron otoczony jest rzeczkami. Na terenie parku można napić się wód leczniczych z 12 źródeł i odwiertów. Każda z wód ma inny skład i inne właściwości. Większość ujęć skupiona jest w okolicy potoku Szumniak, poczynając od Starego Domu Zdrojowego do połączenia tego potoku z rzeką Ropą. Najpopularniejsze wody to „Henryk” i „Franciszek”.

Kategorie: 
Go to top